לע״נ יחזקאל שרגא ז״ל בן אברהם יהודה נ״י

Maseches Yoma

Day Date Daf PDF File Audio File
Tuesday 1 Iyar 5781 Yoma Daf 2 PDF Audio
Wednesday 2 Iyar 5781 Yoma Daf 3 PDF Audio
Thursday 3 Iyar 5781 Yoma Daf 4 PDF Audio
Friday 4 Iyar 5781 Yoma Daf 5 PDF Audio
Shabbos 5 Iyar 5781 Yoma Daf 6 PDF Audio
Sunday 6 Iyar 5781 Yoma Daf 7 PDF Audio
Monday 7 Iyar 5781 Yoma Daf 8 PDF Audio
Tuesday 8 Iyar 5781 Yoma Daf 9 PDF Audio
Wednesday 9 Iyar 5781 Yoma Daf 10 PDF Audio
Thursday 10 Iyar 5781 Yoma Daf 11 PDF Audio
Friday 11 Iyar 5781 Yoma Daf 12 PDF Audio
Shabbos 12 Iyar 5781 Yoma Daf 13 PDF Audio
Sunday 13 Iyar 5781 Yoma Daf 14 PDF Audio
Monday 14 Iyar 5781 Yoma Daf 15 PDF Audio
Tuesday 15 Iyar 5781 Yoma Daf 16 PDF Audio
Wednesday 16 Iyar 5781 Yoma Daf 17 PDF Audio
Thursday 17 Iyar 5781 Yoma Daf 18 PDF Audio
Friday 18 Iyar 5781 Yoma Daf 19 PDF Audio
Shabbos 19 Iyar 5781 Yoma Daf 20 PDF Audio
Sunday 20 Iyar 5781 Yoma Daf 21 PDF Audio
Monday 21 Iyar 5781 Yoma Daf 22 PDF Audio
Tuesday 22 Iyar 5781 Yoma Daf 23 PDF Audio
Wednesday 23 Iyar 5781 Yoma Daf 24 PDF Audio
Thursday 24 Iyar 5781 Yoma Daf 25 PDF Audio
Friday 25Iyar 5781 Yoma Daf 26 PDF Audio
Day Date Daf PDF File Audio File
Shabbos 26 Iyar 5781 Yoma Daf 27 PDF Audio
Sunday 27 Iyar 5781 Yoma Daf 28 PDF Audio
Monday 28 Iyar 5781 Yoma Daf 29 PDF Audio
Tuesday 29 Iyar 5781 Yoma Daf 30 PDF Audio
Wednesday 1 Sivan 5781 Yoma Daf 31 PDF Audio
Thursday 2 Sivan 5781 Yoma Daf 32 PDF Audio
Friday 3 Sivan 5781 Yoma Daf 33 PDF Audio
Shabbos 4 Sivan 5781 Yoma Daf 34 PDF Audio
Sunday 5 Sivan 5781 Yoma Daf 35 PDF Audio
Monday 6 Sivan 5781 Yoma Daf 36 PDF Audio
Tuesday 7 Sivan 5781 Yoma Daf 37 PDF Audio
Wednesday 8 Sivan 5781 Yoma Daf 38 PDF Audio
Thursday 9 Sivan 5781 Yoma Daf 39 PDF Audio
Friday 10 Sivan 5781 Yoma Daf 40 PDF Audio
Shabbos 11 Sivan 5781 Yoma Daf 41 PDF Audio
Sunday 12 Sivan 5781 Yoma Daf 42 PDF Audio
Monday 13 Sivan 5781 Yoma Daf 43 PDF Audio
Tuesday 14 Sivan 5781 Yoma Daf 44 PDF Audio
Wednesday 15 Sivan 5781 Yoma Daf 45 PDF Audio
Thursday 16 Sivan 5781 Yoma Daf 46 PDF Audio
Friday 17 Sivan 5781 Yoma Daf 47 PDF Audio
Shabbos 18 Sivan 5781 Yoma Daf 48 PDF Audio
Sunday 19 Sivan 5781 Yoma Daf 49 PDF Audio
Monday 20 Sivan 5781 Yoma Daf 50 PDF Audio
Tuesday 21 Sivan 5781 Yoma Daf 51 PDF Audio
Day Date Daf PDF File Audio File
Wednesday 22 Sivan 5781 Yoma Daf 52 PDF Audio
Thursday 23 Sivan 5781 Yoma Daf 53 PDF Audio
Friday 24 Sivan 5781 Yoma Daf 54 PDF Audio
Shabbos 25 Sivan 5781 Yoma Daf 55 PDF Audio
Sunday 26 Sivan 5781 Yoma Daf 56 PDF Audio
Monday 27 Sivan 5781 Yoma Daf 57 PDF Audio
Tuesday 28 Sivan 5781 Yoma Daf 58 PDF Audio
Wednesday 29 Sivan 5781 Yoma Daf 59 PDF Audio
Thursday 30 Sivan 5781 Yoma Daf 60 PDF Audio
Friday 1 Tammuz 5781 Yoma Daf 61 PDF Audio
Shabbos 2 Tammuz 5781 Yoma Daf 62 PDF Audio
Sunday 3 Tammuz 5781 Yoma Daf 63 PDF Audio
Monday 4 Tammuz 5781 Yoma Daf 64 PDF Audio
Tuesday 5 Tammuz 5781 Yoma Daf 65 PDF Audio
Wednesday 6 Tammuz 5781 Yoma Daf 66 PDF Audio
Thursday 7 Tammuz 5781 Yoma Daf 67 PDF Audio
Friday 8 Tammuz 5781 Yoma Daf 68 PDF Audio
Shabbos 9 Tammuz 5781 Yoma Daf 69 PDF Audio
Sunday 10 Tammuz 5781 Yoma Daf 70 PDF Audio
Monday 11 Tammuz 5781 Yoma Daf 71 PDF Audio
Tuesday 12 Tammuz 5781 Yoma Daf 72 PDF Audio
Wednesday 13 Tammuz 5781 Yoma Daf 73 PDF Audio
Thursday 14 Tammuz 5781 Yoma Daf 74 PDF Audio
Friday 15 Tammuz 5781 Yoma Daf 75 PDF Audio
Shabbos 16 Tammuz 5781 Yoma Daf 76 PDF Audio
Day Date Daf PDF File Audio File
Sunday 17 Tammuz 5781 Yoma Daf 77 PDF Audio
Monday 18 Tammuz 5781 Yoma Daf 78 PDF Audio
Tuesday 19 Tammuz 5781 Yoma Daf 79 PDF Audio
Wednesday 20 Tammuz 5781 Yoma Daf 80 PDF Audio
Thursday 21 Tammuz 5781 Yoma Daf 81 PDF Audio
Friday 22 Tammuz 5781 Yoma Daf 82 PDF Audio
Shabbos 23 Tammuz 5781 Yoma Daf 83 PDF Audio
Sunday 24 Tammuz 5781 Yoma Daf 84 PDF Audio
Monday 25 Tammuz 5781 Yoma Daf 85 PDF Audio
Tuesday 26 Tammuz 5781 Yoma Daf 86 PDF Audio
Wednesday 27 Tammuz 5781 Yoma Daf 87 PDF Audio
Thursday 28 Tammuz 5781 Yoma Daf 88 PDF Audio