לע״נ יחזקאל שרגא ז״ל בן אברהם יהודה נ״י

Maseches Yoma

Day Date Daf PDF File Audio File
Tuesday 1 Iyar 5781 Yoma Daf 2 PDF Audio
Wednesday 2 Iyar 5781 Yoma Daf 3 PDF Audio
Thursday 3 Iyar 5781 Yoma Daf 4 PDF Audio
Friday 4 Iyar 5781 Yoma Daf 5 PDF Audio
Shabbos 5 Iyar 5781 Yoma Daf 6 PDF Audio
Sunday 6 Iyar 5781 Yoma Daf 7 PDF Audio
Monday 7 Iyar 5781 Yoma Daf 8 PDF Audio
Tuesday 8 Iyar 5781 Yoma Daf 9 PDF Audio
Wednesday 9 Iyar 5781 Yoma Daf 10 PDF Audio
Thursday 10 Iyar 5781 Yoma Daf 11 PDF Audio
Friday 11 Iyar 5781 Yoma Daf 12 PDF Audio
Shabbos 12 Iyar 5781 Yoma Daf 13 PDF Audio
Sunday 13 Iyar 5781 Yoma Daf 14 PDF Audio
Monday 14 Iyar 5781 Yoma Daf 15 PDF Audio
Tuesday 15 Iyar 5781 Yoma Daf 16 PDF Audio
Wednesday 16 Iyar 5781 Yoma Daf 17 PDF Audio
Thursday 17 Iyar 5781 Yoma Daf 18 PDF Audio
Friday 18 Iyar 5781 Yoma Daf 19 PDF Audio
Shabbos 19 Iyar 5781 Yoma Daf 20 PDF Audio
Sunday 20 Iyar 5781 Yoma Daf 21 PDF Audio
Monday 21 Iyar 5781 Yoma Daf 22 PDF Audio
Tuesday 22 Iyar 5781 Yoma Daf 23 PDF Audio
Wednesday 23 Iyar 5781 Yoma Daf 24 PDF Audio
Thursday 24 Iyar 5781 Yoma Daf 25 PDF Audio
Friday 25Iyar 5781 Yoma Daf 26 PDF Audio
Day Date Daf PDF File Audio File
Shabbos 26 Iyar 5781 Yoma Daf 27 PDF Audio