לע״נ יחזקאל שרגא ז״ל בן אברהם יהודה נ״י

Maseches Weekly Review

Day Date Daf PDF File Audio File
8-13 Teves 5780 Brachos Daf 2-7 PDF
14-20 Teves 5780 Brachos Daf 8-14 PDF
21-27 Teves 5780 Brachos Daf 15-21 PDF
27 Teves-5 Shevat 5780 Brachos Daf 22-28 PDF
6-12 Shevat 5780 Brachos Daf 29-35 PDF
13-19 Shevat 5780 Brachos Daf 36-42 PDF
20-26 Shevat 5780 Brachos Daf 43-49 PDF
28 Shevat-3 Adar 5780 Brachos Daf 50-56 PDF
4-11 Adar 5780 Brachos Daf 57-64 PDF
12-17 Adar 5780 Shabbos Daf 2-7 PDF
18-24 Adar 5780 Shabbos Daf 8-14 PDF
25 Adar-2 Nisan 5780 Shabbos Daf 15-21 PDF
3-9 Nisan 5780 Shabbos Daf 22-28 PDF
10-16 Nisan 5780 Shabbos Daf 29-35 PDF
17-23 Nisan 5780 Shabbos Daf 36-42 PDF
24-30 Nisan 5780 Shabbos Daf 43-49 PDF
1-7 Iyar 5780 Shabbos Daf 50-56 PDF
8-14 Iyar 5780 Shabbos Daf 57-63 PDF
15-21 Iyar 5780 Shabbos Daf 64-70 PDF
22-28 Iyar 5780 Shabbos Daf 71-77 PDF
29 Iyar-6 Sivan 5780 Shabbos Daf 78-84 PDF
7-13 Sivan 5780 Shabbos Daf 85-91 PDF
14-20 Sivan 5780 Shabbos Daf 92-98 PDF
21-27 Sivan 5780 Shabbos Daf 99-105 PDF
28 Sivan-4 Tamuz 5780 Shabbos Daf 106-112 PDF
Day Date Daf PDF File Audio File
5-11 Tamuz 5780 Shabbos Daf 113-119 PDF
12-18 Tamuz 5780 Shabbos Daf 120-126 PDF
19-25 Tamuz 5780 Shabbos Daf 127-133 PDF
26 Tamuz-3 Av 5780 Shabbos Daf 134-140 PDF
4-10 Av 5780 Shabbos Daf 141-147 PDF
11-17 Av 5780 Shabbos Daf 148-154 PDF
18-20 Av 5780 Shabbos Daf 155-157 PDF
21-24 Av 5780 Eruvin Daf 2-5 PDF
25 Av-1 Elul 5780 Eruvin Daf 6-12 PDF
2-8 Elul 5780 Eruvin Daf 13-19 PDF
9-15 Elul 5780 Eruvin Daf 20-26 PDF
16-22 Elul 5780 Eruvin Daf 27-33 PDF
23-29 Elul 5780 Eruvin Daf 34-40 PDF
1-7 Tishrei 5781 Eruvin Daf 41-47 PDF
8-14 Tishrei 5781 Eruvin Daf 48-54 PDF
15-21 Tishrei 5781 Eruvin Daf 55-61 PDF
22-28 Tishrei 5781 Eruvin Daf 62-68 PDF
29 Tishrei-5 Cheshvan 5781 Eruvin Daf 69-75 PDF
6-12 Cheshvan 5781 Eruvin Daf 76-82 PDF
13-19 Cheshvan 5781 Eruvin Daf 83-89 PDF
20-26 Cheshvan 5781 Eruvin Daf 90-96 PDF
27-4 Kislev 5781 Eruvin Daf 97-103 PDF
5-11 Kislev 5781 Eruvin Daf 104-105 & Pesachim Daf 2-6 PDF
12-18 Kislev 5781 Pesachim Daf 7-13 PDF
19-25 Kislev 5781 Pesachim Daf 14-20 PDF
Day Date Daf PDF File Audio File
26 Kislev-3 Teves 5781 Pesachim Daf 21-27 PDF
4-10 Teves 5781 Pesachim Daf 28-34 PDF
11-17 Teves 5781 Pesachim Daf 35-41 PDF
18-24 Teves 5781 Pesachim Daf 42-48 PDF
25 Teves-2 Shevat 5781 Pesachim Daf 49-55 PDF
3-9 Shevat 5781 Pesachim Daf 56-62 PDF
10-16 Shevat 5781 Pesachim Daf 63-69 PDF
17-23 Shevat 5781 Pesachim Daf 70-76 PDF
24-30 Shevat 5781 Pesachim Daf 77-83 PDF
1-7 Adar 5781 Pesachim Daf 84-90 PDF
8-14 Adar 5781 Pesachim Daf 91-97 PDF
15-21 Adar 5781 Pesachim Daf 98-104 PDF
22-28 Adar 5781 Pesachim Daf 105-111 PDF
29 Adar-6 Nisan 5781 Pesachim Daf 112-118 PDF
7-13 Nisan 5781 Pesachim Daf 119-121 & Shekalim Daf 2-5 PDF
14-20 Nisan 5781 Shekalim Daf 6-12 PDF
21-27 Nisan 5781 Shekalim Daf 13-19 PDF
28 Nisan-4 Iyar 5781 Shekalim Daf 20-22 & Yoma Daf 2-5 PDF
5-11 Iyar 5781 Yoma Daf 6-12 PDF
12-18 Iyar 5781 Yoma Daf 13-19 PDF
19-25 Iyar 5781 Yoma Daf 20-26 PDF
26 Iyar-3 Sivan 5781 Yoma Daf 27-33 PDF
4-10 Sivan 5781 Yoma Daf 34-40 PDF
11-17 Sivan 5781 Yoma Daf 41-47 PDF
18-24 Sivan 5781 Yoma Daf 48-54 PDF
Day Date Daf PDF File Audio File
25 Sivan-1 Tammuz 5781 Yoma Daf 55-61 PDF
2-8 Tammuz 5781 Yoma Daf 62-68 PDF
9-15 Tammuz 5781 Yoma Daf 69-75 PDF
16-22 Tammuz 5781 Yoma Daf 76-82 PDF
23-29 Tammuz 5781 Yoma Daf 83-88 PDF
1-7 Av 5781 Sukkah Daf 2-9 PDF
8-14 Av 5781 Sukkah Daf 10-16 PDF
15-21 Av 5781 Sukkah Daf 17-23 PDF
22-28 Av 5781 Sukkah Daf 24-30 PDF
29 Av-5 Elul 5781 Sukkah Daf 31-37 PDF
6-12 Elul 5781 Sukkah Daf 38-44 PDF
13-19 Elul 5781 Sukkah Daf 45-51 PDF
20-26 Elul 5781 Sukkah Daf 52-56 & Beitzah Daf 2-3 PDF
27 Elul 5781-4 Tishrei 5782 Beitzah Daf 4-10 PDF
5-11 Tishrei 5782 Beitzah Daf 11-17 PDF
12-18 Tishrei 5782 Beitzah Daf 18-24 PDF
19-25 Tishrei 5782 Beitzah Daf 25-31 PDF
26 Tishrei-2 Cheshvan 5782 Beitzah Daf 32-38 PDF
3-9 Cheshvan 5782 Beitzah Daf 39-40 & Rosh Hashanah Daf 2-6 PDF
10-16 Cheshvan 5782 Rosh Hashanah Daf 7-13 PDF