לע״נ יחזקאל שרגא ז״ל בן אברהם יהודה נ״י

Maseches Weekly Review

Day Date Daf PDF File Audio File
8-13 Teves 5780 Brachos Daf 2-7 PDF
14-20 Teves 5780 Brachos Daf 8-14 PDF
21-27 Teves 5780 Brachos Daf 15-21 PDF
27 Teves-5 Shevat 5780 Brachos Daf 22-28 PDF
6-12 Shevat 5780 Brachos Daf 29-35 PDF
13-19 Shevat 5780 Brachos Daf 36-42 PDF
20-26 Shevat 5780 Brachos Daf 43-49 PDF
28 Shevat-3 Adar 5780 Brachos Daf 50-56 PDF
4-11 Adar 5780 Brachos Daf 57-64 PDF
12-17 Adar 5780 Shabbos Daf 2-7 PDF
18-24 Adar 5780 Shabbos Daf 8-14 PDF
25 Adar-2 Nisan 5780 Shabbos Daf 15-21 PDF
3-9 Nisan 5780 Shabbos Daf 22-28 PDF
10-16 Nisan 5780 Shabbos Daf 29-35 PDF
17-23 Nisan 5780 Shabbos Daf 36-42 PDF
24-30 Nisan 5780 Shabbos Daf 43-49 PDF
1-7 Iyar 5780 Shabbos Daf 50-56 PDF
8-14 Iyar 5780 Shabbos Daf 57-63 PDF
15-21 Iyar 5780 Shabbos Daf 64-70 PDF
22-28 Iyar 5780 Shabbos Daf 71-77 PDF
29 Iyar-6 Sivan 5780 Shabbos Daf 78-84 PDF
7-13 Sivan 5780 Shabbos Daf 85-91 PDF
14-20 Sivan 5780 Shabbos Daf 92-98 PDF
21-27 Sivan 5780 Shabbos Daf 99-105 PDF
28 Sivan-4 Tamuz 5780 Shabbos Daf 106-112 PDF
Day Date Daf PDF File Audio File
5-11 Tamuz 5780 Shabbos Daf 113-119 PDF
12-18 Tamuz 5780 Shabbos Daf 120-126 PDF
19-25 Tamuz 5780 Shabbos Daf 127-133 PDF
26 Tamuz-3 Av 5780 Shabbos Daf 134-140 PDF
4-10 Av 5780 Shabbos Daf 141-147 PDF
11-17 Av 5780 Shabbos Daf 148-154 PDF
18-20 Av 5780 Shabbos Daf 155-157 PDF
21-24 Av 5780 Eruvin Daf 2-5 PDF
25 Av-1 Elul 5780 Eruvin Daf 6-12 PDF
2-8 Elul 5780 Eruvin Daf 13-19 PDF
9-15 Elul 5780 Eruvin Daf 20-26 PDF
16-22 Elul 5780 Eruvin Daf 27-33 PDF
23-29 Elul 5780 Eruvin Daf 34-40 PDF
1-7 Tishrei 5781 Eruvin Daf 41-47 PDF
8-14 Tishrei 5781 Eruvin Daf 48-54 PDF
15-21 Tishrei 5781 Eruvin Daf 55-61 PDF
22-28 Tishrei 5781 Eruvin Daf 62-68 PDF
29 Tishrei-5 Cheshvan 5781 Eruvin Daf 69-75 PDF