לע״נ יחזקאל שרגא ז״ל בן אברהם יהודה נ״י

Maseches Sukkah

Day Date Daf PDF File Audio File
Friday 29 Tammuz 5781 Sukkah Daf 2 PDF Audio
Shabbos 1 Av 5781 Sukkah Daf 3 PDF Audio
Sunday 2 Av 5781 Sukkah Daf 4 PDF Audio
Monday 3 Av 5781 Sukkah Daf 5 PDF Audio
Tuesday 4 Av 5781 Sukkah Daf 6 PDF Audio
Wednesday 5 Av 5781 Sukkah Daf 7 PDF Audio
Thursday 6 Av 5781 Sukkah Daf 8 PDF Audio
Friday 7 Av 5781 Sukkah Daf 9 PDF Audio
Shabbos 8 Av 5781 Sukkah Daf 10 PDF Audio
Sunday 9 Av 5781 Sukkah Daf 11 PDF Audio
Monday 10 Av 5781 Sukkah Daf 12 PDF Audio
Tuesday 11 Av 5781 Sukkah Daf 13 PDF Audio
Wednesday 12 Av 5781 Sukkah Daf 14 PDF Audio
Thursday 13 Av 5781 Sukkah Daf 15 PDF Audio
Friday 14 Av 5781 Sukkah Daf 16 PDF Audio
Shabbos 15 Av 5781 Sukkah Daf 17 PDF Audio
Sunday 16 Av 5781 Sukkah Daf 18 PDF Audio
Monday 17 Av 5781 Sukkah Daf 19 PDF Audio
Tuesday 18 Av 5781 Sukkah Daf 20 PDF Audio
Wednesday 19 Av 5781 Sukkah Daf 21 PDF Audio
Thursday 20 Av 5781 Sukkah Daf 22 PDF Audio
Friday 21 Av 5781 Sukkah Daf 23 PDF Audio
Shabbos 22 Av 5781 Sukkah Daf 24 PDF Audio
Sunday 23 Av 5781 Sukkah Daf 25 PDF Audio
Monday 24 Av 5781 Sukkah Daf 26 PDF Audio
Day Date Daf PDF File Audio File
Tuesday 25 Av 5781 Sukkah Daf 27 PDF Audio