לע״נ יחזקאל שרגא ז״ל בן אברהם יהודה נ״י

Maseches Shabbos

Day Date Daf PDF File Audio File
Sunday 12 Adar 5780 Shabbos Daf 2 PDF Audio
Monday 13 Adar 5780 Shabbos Daf 3 PDF Audio
Tuesday 14 Adar 5780 Shabbos Daf 4 PDF Audio
Wednesday 15 Adar 5780 Shabbos Daf 5 PDF Audio
Thursday 16 Adar 5780 Shabbos Daf 6 PDF Audio
Friday 17 Adar 5780 Shabbos Daf 7 PDF Audio
Shabbos 18 Adar 5780 Shabbos Daf 8 PDF Audio
Sunday 19 Adar 5780 Shabbos Daf 9 PDF Audio
Monday 20 Adar 5780 Shabbos Daf 10 PDF Audio
Tuesday 21 Adar 5780 Shabbos Daf 11 PDF Audio
Wednesday 22 Adar 5780 Shabbos Daf 12 PDF Audio
Thursday 23 Adar 5780 Shabbos Daf 13 PDF Audio
Friday 24 Adar 5780 Shabbos Daf 14 PDF Audio
Shabbos 25 Adar 5780 Shabbos Daf 15 PDF Audio
Sunday 26 Adar 5780 Shabbos Daf 16 PDF Audio
Monday 27 Adar 5780 Shabbos Daf 17 PDF Audio
Tuesday 28 Adar 5780 Shabbos Daf 18 PDF Audio
Wednesday 29 Adar 5780 Shabbos Daf 19 PDF Audio
Thursday 1 Nisan 5780 Shabbos Daf 20 PDF Audio
Friday 2 Nisan 5780 Shabbos Daf 21 PDF Audio
Shabbos 3 Nisan 5780 Shabbos Daf 22 PDF Audio
Sunday 4 Nisan 5780 Shabbos Daf 23 PDF Audio
Monday 5 Nisan 5780 Shabbos Daf 24 PDF Audio
Tuesday 6 Nisan 5780 Shabbos Daf 25 PDF Audio
Wednesday 7 Nisan 5780 Shabbos Daf 26 PDF Audio
Day Date Daf PDF File Audio File
Thursday 8 Nisan 5780 Shabbos Daf 27 PDF Audio
Friday 9 Nisan 5780 Shabbos Daf 28 PDF Audio
Shabbos 10 Nisan 5780 Shabbos Daf 29 PDF Audio
Sunday 11 Nisan 5780 Shabbos Daf 30 PDF Audio
Monday 12 Nisan 5780 Shabbos Daf 31 PDF Audio
Tuesday 13 Nisan 5780 Shabbos Daf 32 PDF Audio
Wednesday 14 Nisan 5780 Shabbos Daf 33 PDF Audio
Thursday 15 Nisan 5780 Shabbos Daf 34 PDF Audio
Friday 16 Nisan 5780 Shabbos Daf 35 PDF Audio
Shabbos 17 Nisan 5780 Shabbos Daf 36 PDF Audio
Sunday 18 Nisan 5780 Shabbos Daf 37 PDF Audio
Monday 19 Nisan 5780 Shabbos Daf 38 PDF Audio
Tuesday 20 Nisan 5780 Shabbos Daf 39 PDF Audio
Wednesday 21 Nisan 5780 Shabbos Daf 40 PDF Audio
Thursday 22 Nisan 5780 Shabbos Daf 41 PDF Audio
Friday 23 Nisan 5780 Shabbos Daf 42 PDF Audio
Shabbos 24 Nisan 5780 Shabbos Daf 43 PDF Audio
Sunday 25 Nisan 5780 Shabbos Daf 44 PDF Audio
Monday 26 Nisan 5780 Shabbos Daf 45 PDF Audio
Tuesday 27 Nisan 5780 Shabbos Daf 46 PDF Audio
Wednesday 28 Nisan 5780 Shabbos Daf 47 PDF Audio
Thursday 29 Nisan 5780 Shabbos Daf 48 PDF Audio
Friday 30 Nisan 5780 Shabbos Daf 49 PDF Audio
Shabbos 1 Iyar 5780 Shabbos Daf 50 PDF Audio
Sunday 2 Iyar 5780 Shabbos Daf 51 PDF Audio
Day Date Daf PDF File Audio File
Monday 3 Iyar 5780 Shabbos Daf 52 PDF Audio
Tuesday 4 Iyar 5780 Shabbos Daf 53 PDF Audio
Wednesday 5 Iyar 5780 Shabbos Daf 54 PDF Audio
Thursday 6 Iyar 5780 Shabbos Daf 55 PDF Audio
Friday 7 Iyar 5780 Shabbos Daf 56 PDF Audio
Shabbos 8 Iyar 5780 Shabbos Daf 57 PDF Audio
Sunday 9 Iyar 5780 Shabbos Daf 58 PDF Audio
Monday 10 Iyar 5780 Shabbos Daf 59 PDF Audio
Tuesday 11 Iyar 5780 Shabbos Daf 60 PDF Audio
Wednesday 12 Iyar 5780 Shabbos Daf 61 PDF Audio
Thursday 13 Iyar 5780 Shabbos Daf 62 PDF Audio
Friday 14 Iyar 5780 Shabbos Daf 63 PDF Audio
Shabbos 15 Iyar 5780 Shabbos Daf 64 PDF Audio
Sunday 16 Iyar 5780 Shabbos Daf 65 PDF Audio
Monday 17 Iyar 5780 Shabbos Daf 66 PDF Audio
Tuesday 18 Iyar 5780 Shabbos Daf 67 PDF Audio
Wednesday 19 Iyar 5780 Shabbos Daf 68 PDF Audio
Thursday 20 Iyar 5780 Shabbos Daf 69 PDF Audio
Friday 21 Iyar 5780 Shabbos Daf 70 PDF Audio
Shabbos 22 Iyar 5780 Shabbos Daf 71 PDF Audio
Sunday 23 Iyar 5780 Shabbos Daf 72 PDF Audio
Monday 24 Iyar 5780 Shabbos Daf 73 PDF Audio
Tuesday 25 Iyar 5780 Shabbos Daf 74 PDF Audio
Wednesday 26 Iyar 5780 Shabbos Daf 75 PDF Audio
Thursday 27 Iyar 5780 Shabbos Daf 76 PDF Audio
Day Date Daf PDF File Audio File
Friday 28 Iyar 5780 Shabbos Daf 77 PDF Audio
Shabbos 29 Iyar 5780 Shabbos Daf 78 PDF Audio
Sunday 1 Sivan 5780 Shabbos Daf 79 PDF Audio
Monday 2 Sivan 5780 Shabbos Daf 80 PDF Audio
Tuesday 3 Sivan 5780 Shabbos Daf 81 PDF Audio
Wednesday 4 Sivan 5780 Shabbos Daf 82 PDF Audio
Thursday 5 Sivan 5780 Shabbos Daf 83 PDF Audio
Friday 6 Sivan 5780 Shabbos Daf 84 PDF Audio
Shabbos 7 Sivan 5780 Shabbos Daf 85 PDF Audio
Sunday 8 Sivan 5780 Shabbos Daf 86 PDF Audio
Monday 9 Sivan 5780 Shabbos Daf 87 PDF Audio
Tuesday 10 Sivan 5780 Shabbos Daf 88 PDF Audio
Wednesday 11 Sivan 5780 Shabbos Daf 89 PDF Audio
Thursday 12 Sivan 5780 Shabbos Daf 90 PDF Audio
Friday 13 Sivan 5780 Shabbos Daf 91 PDF Audio
Shabbos 14 Sivan 5780 Shabbos Daf 92 PDF Audio
Sunday 15 Sivan 5780 Shabbos Daf 93 PDF Audio
Monday 16 Sivan 5780 Shabbos Daf 94 PDF Audio
Tuesday 17 Sivan 5780 Shabbos Daf 95 PDF Audio
Wednesday 18 Sivan 5780 Shabbos Daf 96 PDF Audio
Thursday 19 Sivan 5780 Shabbos Daf 97 PDF Audio
Friday 20 Sivan 5780 Shabbos Daf 98 PDF Audio
Shabbos 21 Sivan 5780 Shabbos Daf 99 PDF Audio
Sunday 22 Sivan 5780 Shabbos Daf 100 PDF Audio
Monday 23 Sivan 5780 Shabbos Daf 101 PDF Audio
Day Date Daf PDF File Audio File
Tuesday 24 Sivan 5780 Shabbos Daf 102 PDF Audio
Wednesday 25 Sivan 5780 Shabbos Daf 103 PDF Audio
Thursday 26 Sivan 5780 Shabbos Daf 104 PDF Audio
Friday 27 Sivan 5780 Shabbos Daf 105 PDF Audio
Shabbos 28 Sivan 5780 Shabbos Daf 106 PDF Audio
Sunday 29 Sivan 5780 Shabbos Daf 107 PDF Audio
Monday 30 Sivan 5780 Shabbos Daf 108 PDF Audio
Tuesday 1 Tamuz 5780 Shabbos Daf 109 PDF Audio
Wednesday 2 Tamuz 5780 Shabbos Daf 110 PDF Audio
Thursday 3 Tamuz 5780 Shabbos Daf 111 PDF Audio
Friday 4 Tamuz 5780 Shabbos Daf 112 PDF Audio
Shabbos 5 Tamuz 5780 Shabbos Daf 113 PDF Audio
Sunday 6 Tamuz 5780 Shabbos Daf 114 PDF Audio
Monday 7 Tamuz 5780 Shabbos Daf 115 PDF Audio
Tuesday 8 Tamuz 5780 Shabbos Daf 116 PDF Audio
Wednesday 9 Tamuz 5780 Shabbos Daf 117 PDF Audio
Thursday 10 Tamuz 5780 Shabbos Daf 118 PDF Audio
Friday 11 Tamuz 5780 Shabbos Daf 119 PDF Audio
Shabbos 12 Tamuz 5780 Shabbos Daf 120 PDF Audio
Sunday 13 Tamuz 5780 Shabbos Daf 121 PDF Audio
Monday 14 Tamuz 5780 Shabbos Daf 122 PDF Audio
Tuesday 15 Tamuz 5780 Shabbos Daf 123 PDF Audio
Wednesday 16 Tamuz 5780 Shabbos Daf 124 PDF Audio
Thursday 17 Tamuz 5780 Shabbos Daf 125 PDF Audio
Friday 18 Tamuz 5780 Shabbos Daf 126 PDF Audio
Day Date Daf PDF File Audio File
Shabbos 19 Tamuz 5780 Shabbos Daf 127 PDF Audio
Sunday 20 Tamuz 5780 Shabbos Daf 128 PDF Audio
Monday 21 Tamuz 5780 Shabbos Daf 129 PDF Audio
Tuesday 22 Tamuz 5780 Shabbos Daf 130 PDF Audio
Wednesday 23 Tamuz 5780 Shabbos Daf 131 PDF Audio
Thursday 24 Tamuz 5780 Shabbos Daf 132 PDF Audio
Friday 25 Tamuz 5780 Shabbos Daf 133 PDF Audio
Shabbos 26 Tamuz 5780 Shabbos Daf 134 PDF Audio
Sunday 27 Tamuz 5780 Shabbos Daf 135 PDF Audio
Monday 28 Tamuz 5780 Shabbos Daf 136 PDF Audio
Tuesday 29 Tamuz 5780 Shabbos Daf 137 PDF Audio
Wednesday 1 Av 5780 Shabbos Daf 138 PDF Audio
Thursday 2 Av 5780 Shabbos Daf 139 PDF Audio
Friday 3 Av 5780 Shabbos Daf 140 PDF Audio
Shabbos 4 Av 5780 Shabbos Daf 141 PDF Audio
Sunday 5 Av 5780 Shabbos Daf 142 PDF Audio
Monday 6 Av 5780 Shabbos Daf 143 PDF Audio
Tuesday 7 Av 5780 Shabbos Daf 144 PDF Audio
Wednesday 8 Av 5780 Shabbos Daf 145 PDF Audio
Thursday 9 Av 5780 Shabbos Daf 146 PDF Audio
Friday 10 Av 5780 Shabbos Daf 147 PDF Audio
Shabbos 11 Av 5780 Shabbos Daf 148 PDF Audio
Sunday 12 Av 5780 Shabbos Daf 149 PDF Audio
Monday 13 Av 5780 Shabbos Daf 150 PDF Audio
Tuesday 14 Av 5780 Shabbos Daf 151 PDF Audio
Day Date Daf PDF File Audio File
Wednesday 15 Av 5780 Shabbos Daf 152 PDF Audio
Thursday 16 Av 5780 Shabbos Daf 153 PDF Audio
Friday 17 Av 5780 Shabbos Daf 154 PDF Audio
Shabbos 18 Av 5780 Shabbos Daf 155 PDF Audio
Sunday 19 Av 5780 Shabbos Daf 156 PDF Audio
Monday 20 Av 5780 Shabbos Daf 157 PDF Audio