לע״נ יחזקאל שרגא ז״ל בן אברהם יהודה נ״י

Maseches Pesachim

Day Date Daf PDF File Audio File
Monday 7 Kislev 5781 Pesachim Daf 2 PDF Audio
Tuesday 8 Kislev 5781 Pesachim Daf 3 PDF Audio
Wednesday 9 Kislev 5781 Pesachim Daf 4 PDF Audio
Thursday 10 Kislev 5781 Pesachim Daf 5 PDF Audio
Friday 11 Kislev 5781 Pesachim Daf 6 PDF Audio
Shabbos 12 Kislev 5781 Pesachim Daf 7 PDF Audio
Sunday 13 Kislev 5781 Pesachim Daf 8 PDF Audio
Monday 14 Kislev 5781 Pesachim Daf 9 PDF Audio