לע״נ יחזקאל שרגא ז״ל בן אברהם יהודה נ״י

Maseches Eruvin

Day Date Daf PDF File Audio File
Tuesday 21 Av 5780 Eruvin Daf 2 PDF Audio
Wednesday 22 Av 5780 Eruvin Daf 3 PDF Audio
Thursday 23 Av 5780 Eruvin Daf 4 PDF Audio
Friday 24 Av 5780 Eruvin Daf 5 PDF Audio
Shabbos 25 Av 5780 Eruvin Daf 6 PDF Audio
Sunday 26 Av 5780 Eruvin Daf 7 PDF Audio
Monday 27 Av 5780 Eruvin Daf 8 PDF Audio
Tuesday 28 Av 5780 Eruvin Daf 9 PDF Audio
Wednesday 29 Av 5780 Eruvin Daf 10 PDF Audio
Thursday 30 Av 5780 Eruvin Daf 11 PDF Audio
Friday 1 Elul 5780 Eruvin Daf 12 PDF Audio
Shabbos 2 Elul 5780 Eruvin Daf 13 PDF Audio
Sunday 3 Elul 5780 Eruvin Daf 14 PDF Audio
Monday 4 Elul 5780 Eruvin Daf 15 PDF Audio
Tuesday 5 Elul 5780 Eruvin Daf 16 PDF Audio
Wednesday 6 Elul 5780 Eruvin Daf 17 PDF Audio
Thursday 7 Elul 5780 Eruvin Daf 18 PDF Audio
Friday 8 Elul 5780 Eruvin Daf 19 PDF Audio
Shabbos 9 Elul 5780 Eruvin Daf 20 PDF Audio
Sunday 10 Elul 5780 Eruvin Daf 21 PDF Audio
Monday 11 Elul 5780 Eruvin Daf 22 PDF Audio
Tuesday 12 Elul 5780 Eruvin Daf 23 PDF Audio
Wednesday 13 Elul 5780 Eruvin Daf 24 PDF Audio
Thursday 14 Elul 5780 Eruvin Daf 25 PDF Audio
Friday 15 Elul 5780 Eruvin Daf 26 PDF Audio
Day Date Daf PDF File Audio File
Shabbos 16 Elul 5780 Eruvin Daf 27 PDF Audio
Sunday 17 Elul 5780 Eruvin Daf 28 PDF Audio
Monday 18 Elul 5780 Eruvin Daf 29 PDF Audio
Tuesday 19 Elul 5780 Eruvin Daf 30 PDF Audio
Wednesday 20 Elul 5780 Eruvin Daf 31 PDF Audio
Thursday 21 Elul 5780 Eruvin Daf 32 PDF Audio
Friday 22 Elul 5780 Eruvin Daf 33 PDF Audio
Shabbos 23 Elul 5780 Eruvin Daf 34 PDF Audio
Sunday 24 Elul 5780 Eruvin Daf 35 PDF Audio
Monday 25 Elul 5780 Eruvin Daf 36 PDF Audio
Tuesday 26 Elul 5780 Eruvin Daf 37 PDF Audio
Wednesday 27 Elul 5780 Eruvin Daf 38 PDF Audio
Thursday 28 Elul 5780 Eruvin Daf 39 PDF Audio
Friday 29 Elul 5780 Eruvin Daf 40 PDF Audio